Historia

Działalność fan klubu w latach 1982-1990

Uznanie autorstwa. Bez utworów zależnych.

Historia naszego fan klubu działający pod ówczesnym prezesostwem Krzysztofa Jana Wernera, spisana przez obecnego Prezesa Głównego Fan Club-u Krzysztofa Stanisława Wernera w formie pracy magisterskiej. 

Praca magisterska została napisana w Zakładzie Systemów Politycznych Wydziału Politologii UMCS pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Wojciecha Sokoła.

Praca magisterska została obroniona 1 lipca 2014 roku na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. 25 czerwca 2015 roku nagrodzona wyróżnieniem na XX konkursie Otwarta Rzeczpospolita im. Jana Józefa Lipskiego zorganizowanego w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. Nagrodę Krzysztofowi Stanisławowi Wernerowi wręczył Zbigniew Bujak działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL.


Linki do pracy: 

Praca magisterska dot. historii lubelskiego Fan Club-u The Beatles https://drive.google.com/open?id=1QwnTz2bYlICSj3Q31K3wBjWNQcpWvy_h

Fragmenty wywiadów telewizyjnych z Panoramy lubelskiej (z lat 80 XX w.) [Oryginalny dźwięk muzyczny i teledyski usunięte/zamazane na prośbę serwisu YouTube]: https://www.youtube.com/watch?v=5C6h19PMwSs

Fragmenty wywiadów radiowych z Radia Lublin oraz z Polskiego Radia (Trójka): https://www.youtube.com/playlist?list=PLkM9iu6cXW8iDz6lrU4JACD1CE5wyalf2

W celu przeczytania historii fan klubu należy kliknąć na powyższy link. Poza tym, należy mieć zainstalowaną najnowszą wersję programu Adobe Reader lub inny program uruchamiający pliki .pdf.  

Fan Club na światowej liście fan klubów the beatles

Audycje radiowe i telewizyjne z lat 80.

Info o fan Club-u w kalendarzu-notesie rock '86

Ówczesny adres siedziby naszego Fan Club-u w punkcie 6.

Kronika Fan Club-u z lat 80.

AKCJE społeczne Fan Club-u z lat 80.

Dodatkowe fakty

Opowiedziana słowami założyciela i obecnego prezesa honorowego naszej organizacji.

Historia Fan Club-u opowiedziana w 2016 roku, w ramach lubelskiego programu Teatru NN „Historia mówiona. Świadkowie historii”

Działalność fan klubu od 2015 roku do dziś