Struktura organizacyjna

Podstawowa struktura organizacyjna Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)

Sympatycy

Sympatycy są to osoby, które lajkują, obserwują i subskrybują strony naszego Fan Club-u oraz uczestniczą na spotkaniach Fan Club-u, lecz nie są członkami Wspólnoty Fan Club-u (nie posiadają fan klubowej legitymacji), ani Zarządu. Osoby mogą korzystać z publicznych materiałów Fan Club-u oraz mogą uczestniczyć na publicznych zlotach i spotkaniach Fan Club-u. Sympatycy są zobowiązani do przestrzegania podstawowych reguł Fan Club-u oraz regulaminów serwisów społecznościowych (takich jak Facebook, Twitter, YouTube itd.) do których należny nasza organizacja. 

Wspólnota

Członkowie Wspólnoty tzw. Fan klubowicze - są to osoby, które dobrowolne wyraziły chęć wstąpienia do Wspólnoty jako oficjalny członek Fan Club-u poprzez mailowe zgłoszenie*. Osoby te posiadają imienne legitymacje oraz pełne prawa i obowiązki członka Fan Club-u zgodne z zapisami koleżeńskiego statutu wewnętrznego. Członkostwo we wspólnocie jest bezpłatne (bez jakichkolwiek składek itp.) i nie jest tożsame z członkostwem w Zarządzie Fan Club-u (stowarzyszenie zwykłe)! Wspólnota jest formą nieformalnej, grupy społecznej opartą o koleżeńskie zasady Statutu Wewnętrznego.

* w okresie od 8 grudnia 2015 do 30 września 2019 roku włącznie, członkostwo w Fan Club-ie nabywało się poprzez dołączenie do zamkniętej grupy Fan Club-u na portalu Facebook i Fora.pl (w latach 2015-2016). Od 1 października 2019 roku członkostwo nabywa się wyłącznie poprzez wysłanie zgłoszenia na oficjalnego e-m@ila Fan Club-u.

Zarząd

Zarząd Fan Club-u jest niezależną pod względem prawnym formą struktury organizacyjnej Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL). Do Zarządu należą wyłącznie Prezes Główny, Prezes Honorowy oraz członkowie stowarzyszenia zwykłego (członkostwo jest oparte o regulamin stowarzyszenia). Zarząd pełni rolę nadrzędną w całej strukturze organizacyjnej Fan Club-u, kształtuje i koordynuje działania, wytycza cele oraz możliwości aktywności Fan Club-u w działaniach publicznych. Decyzje Zarządu są nadrzędne od decyzji podejmowanych we Wspólnocie. 

Zarząd Fan Club-u posiada tzw. zdolność prawną i podlega pod przepisy regulaminu stowarzyszenia zwykłego zgodnego oraz ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104).