Zostań członkiem Wspólnoty fan Club-u!

czym jest członkostwo we wspólnocie fan club-u?

Członkostwo we Wspólnocie Fan Club-u oznacza należenie do międzynarodowej społeczności Beatlefanów w najbardziej uhonorowanym i historycznym Fan Club-ie zespołu The Beatles w Polsce!

Posiadanie naszej legitymacji świadczącej oficjalnemu członkostwu we Wspólnocie Fan Club-u oznacza współuczestniczenie w artystycznym środowisku fanów Wielkiej Czwórki i melomanów muzyki pop-rockowej II połowy XX wieku! Umożliwia czynne i otwarte włączenie się w szerzenie Beatlemanii i twórczości grup muzycznych z tzw. "brytyjskiej inwazji".

Głównym celem Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL), który łączy wszystkich członków Wspólnoty jest bezgraniczne i pokojowe propagowanie muzyki, stylu, twórczości oraz innych dzieł stworzonych przez zespół The Beatles i jego członków poprzez aktywną i publiczną działalność wśród wszystkich Beatlefanów, melomanów muzyki popularnej i rockowej oraz zainteresowanych z całego świata!

jakie są korzyści z CZŁONKOSTWA we wspólnocie fan club-u?

 • Nawiązanie kontaktów z Beatlefanami z całego świata!

 • Nawiązanie kontaktów ze świadkami historii zespołu The Beatles!

 • Możliwość otrzymania i wydrukowania fan klubowych gadżetów dostępnych tylko dla członków Wspólnoty!

 • Możliwość uczestnictwa w zamkniętych spotkaniach i akcjach Fan Club-u!

 • Możliwość zamieszczania autorskich Beatles-felietonów, twórczych Beatles-prac do fan klubowej gazety „Materiały ze spotkań” ;

 • Możliwość otrzymania dodatkowych specjalnych zniżek, prezentów i gratisów od naszych zaprzyjaźnionych Beatles-partnerów!

 • Otrzymanie stałej zniżki do Egri Road Beatles Muzeum na Węgrzech po okazaniu fan klubowej legitymacji!!!

jakiE SĄ OBOWIĄZKI CZŁONKa wspólnoty fan club-u?

Do głównych obowiązków członka Wspólnoty Fan Club-u należą:

 • poznawanie historii, twórczości i muzyki Beatlesów oraz poszczególnych członków wymienionej grupy muzycznej. Także doszukiwanie się muzyki, stylu, motywów oraz twórczości Wielkiej Czwórki w popkulturze i w innych aspektach codziennego życia

 • szanowanie i promowanie twórczości zespołu The Beatles i jego członków,

 • godne reprezentowanie Fan Club-u i szanowanie jego ornamentów i atrybutów

 • czynne uczestnictwo zarówno internetowe, jak i fizyczne w Fan Club-ie,

 • informowanie innych członków Wspólnoty o wszelkich Beatlesowskich eventach, koncertach, spotkaniach itd. w Polsce jak i zagranicą

 • przestrzeganie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. A także przepisów dotyczące ochrony własności intelektualnej. W tym branie odpowiedzialności za publikowane treści oraz wizualizacje

 • przestrzeganie Reguł Fan Club-u oraz zasad Statutu Wewnętrznego Fan Club-u.

ile kosztuje wyrobienie legitymacji i członkostwo we WSPÓLNOCIE fan club-u?

Wyrobienie legitymacji, jak również członkostwo we Wspólnocie Fan Club-u jest BEZPŁATNE tj. nie ma składek członkowskich, ani jednorazowych wpisowych itp. Wspólnota jako nieformalna grupa społeczna nie prowadzi działalności zarobkowej, nie pobiera żadnych wynagrodzeń, świadczeń ani gratyfikacji, a także nikogo nie zatrudnia i nie prowadzi żadnych form zakładu pracy.

Zachęcamy jedynie do dobrowolnych wpłat na rzecz organizacji corocznych Międzynarodowych Zlotów Miłośników Beatlesów w Lublinie na oficjalne konto stowarzyszenia zwykłego non-profit "Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja" zarządzanego przez Zarząd Fan Club-u. Szczegóły ewentualnego wsparcia naszych zlotów KLIKNIJ TUTAJ.

Jakie są podstawowe WYMAGANIA by móc zostać CZŁONKIEM wspólnoty fan club-u?

 • Aby zostać członkiem Wspólnoty Fan Club-u (Fan Klubowiczem) trzeba być osobą fizyczną, mieć ukończony 13 rok życia oraz posiadać (pełną lub ograniczoną) zdolność do czynności prawnych;

 • Zapoznać się z treścią Statutu Wewnętrznego Fan Club-u;

 • ...no i co oczywiste cenić twórczość zespołu The Beatles i jego członków :-)

Co zrobić, by zostać członkiem Wspólnoty fan club-u?

Aby zostać członkiem Wspólnoty naszego Fan Club-u (Fan Klubowiczem), wystarczy przesłać zgłoszenie z prośbą o dołączenie do Wspólnoty Fan Club-u, na naszego oficjalnego e-maila :

W mailu należy podać swoje imię i nazwisko, miejscowość i województwo stałego zamieszkania (w przypadku gdy stałe zamieszkanie jest poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, należy również podać nazwę państwa) oraz swój stały e-mail do bezpośredniego kontaktu.

Po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia wraz z podanymi danymi przesyłamy treść „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Fan Club-ie” zgodną z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO, z którą należy się zapoznać oraz potwierdzić treść swoim imieniem i nazwiskiem. Brak potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją ze wstępowaniem do Wspólnoty Fan Club-u i zgłoszenie uznaje się za nieważne.

Po potwierdzeniu klauzuli informacyjnej zgłaszający otrzyma elektroniczną, imienną legitymację Fan Club-u wraz z numerem identyfikacyjnym. Moment otrzymania legitymacji jest równoznaczne ze wstąpieniem do Wspólnoty Fan Club-u jako jej oficjalny członek zwanym Fan Klubowiczem.

Potrzebujesz więcej szczegółów organizacyjnych?