Zostań członkiem Wspólnoty fan Club-u!

czym jest członkostwo we wspólnocie fan club-u?

Członkostwo we Wspólnocie Fan Club-u oznacza należenie do międzynarodowej społeczności Beatlefanów w najbardziej uhonorowanym i historycznym Fan Club-ie zespołu The Beatles w Polsce! 

Posiadanie naszej legitymacji świadczącej oficjalnemu członkostwu we Wspólnocie Fan Club-u oznacza współuczestniczenie w artystycznym środowisku fanów Wielkiej Czwórki i melomanów muzyki pop-rockowej II połowy XX wieku! Umożliwia czynne i otwarte włączenie się w szerzenie Beatlemanii i twórczości grup muzycznych z tzw. "brytyjskiej inwazji".  

Głównym celem Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL jest bezgraniczne i pokojowe propagowanie muzyki, stylu, twórczości oraz innych dzieł stworzonych przez The Beatles, jak również solowe osiągnięcia członków tejże grupy muzycznej. Realizacja głównego celu Fan Club-u odbywa się poprzez aktywną i publiczną działalność wśród wszystkich Beatlefanów, melomanów muzyki popularnej i rockowej z całego świata, a także w gronie osób zainteresowanych historią Wielkiej Czwórki!

jakie są korzyści z CZŁONKOSTWA we wspólnocie fan club-u?

jakiE SĄ OBOWIĄZKI CZŁONKa wspólnoty fan club-u?

Do głównych obowiązków członka Wspólnoty Fan Club-u należą:

ile kosztuje wyrobienie legitymacji i członkostwo we WSPÓLNOCIE fan club-u?

Wyrobienie legitymacji, jak również członkostwo we Wspólnocie Fan Club-u jest BEZPŁATNE tj. nie ma składek członkowskich, ani jednorazowych wpisowych itp. Wspólnota jako nieformalna grupa społeczna nie prowadzi działalności zarobkowej, nie pobiera żadnych wynagrodzeń, świadczeń ani gratyfikacji, a także nikogo nie zatrudnia i nie prowadzi żadnych form zakładu pracy.

Zachęcamy jedynie do dobrowolnych wpłat na rzecz organizacji corocznych Międzynarodowych Zlotów Miłośników Beatlesów w Lublinie na oficjalne konto stowarzyszenia zwykłego non-profit "Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja" zarządzanego przez Zarząd Fan Club-u. Szczegóły ewentualnego wsparcia naszych zlotów KLIKNIJ TUTAJ

Jakie są podstawowe WYMAGANIA by móc zostać CZŁONKIEM wspólnoty fan club-u?

Co zrobić, by zostać członkiem Wspólnoty fan club-u?

Aby zostać członkiem Wspólnoty naszego Fan Club-u (Fan Klubowiczem), wystarczy przesłać zgłoszenie z prośbą o dołączenie do Wspólnoty Fan Club-u, na naszego oficjalnego e-maila : 

W mailu należy podać swoje imię i nazwisko, miejscowość i województwo stałego zamieszkania (w przypadku gdy stałe zamieszkanie jest poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, należy również podać nazwę państwa) oraz swój stały e-mail do bezpośredniego kontaktu.  

Po prawidłowym przesłaniu zgłoszenia wraz z podanymi danymi przesyłamy treść „Klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych w Fan Club-ie” zgodną z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych - RODO, z którą należy się zapoznać oraz potwierdzić treść swoim imieniem i nazwiskiem. Brak potwierdzenia o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej jest równoznaczne z rezygnacją ze wstępowaniem do Wspólnoty Fan Club-u i zgłoszenie uznaje się za nieważne.

Po potwierdzeniu klauzuli informacyjnej zgłaszający otrzyma elektroniczną, imienną legitymację Fan Club-u wraz z numerem identyfikacyjnym. Moment otrzymania legitymacji jest równoznaczne ze wstąpieniem do Wspólnoty Fan Club-u jako jej oficjalny członek zwanym Fan Klubowiczem. 

Potrzebujesz więcej szczegółów organizacyjnych? 

*Osoby między 13 a 17 rokiem życia włącznie muszą do zgłoszenia załączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.