Założenia i atrybuty

fan club the beatles w lublinie - reaktywacja (pl)

You Know My Name (Look Up The Number)

Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą z autoryzacją The Beatles Story Muzeum w Liverpoolu, zrzeszającą wszystkich Beatlefanów oraz melomanów muzyki popularnej i rockowej II połowy XX wieku.

cele fan club-u:

What You're Doing

Cel główny

Give Peace A Chance

All You Need Is Love

Głównym celem Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL jest bezgraniczne i pokojowe propagowanie muzyki, stylu, twórczości oraz innych dzieł stworzonych przez zespół The Beatles i jego członków poprzez aktywną i publiczną działalność wśród wszystkich Beatlefanów, melomanów muzyki popularnej i rockowej oraz zainteresowanych z całego świata!

dodatkowe cele:

Revolution 9

1) propagowanie muzyki rockowej i popularnej II połowy XX wieku;

2) poszukiwanie wśród innych zespołów muzycznych, jak i ogólnej w sferze pop-kultury bezpośrednich lub pośrednich powiązań do twórczości zespołu The Beatles;

3) nawiązywanie kontaktów z osobami będącymi wielbicielami zespołu The Beatles oraz innych zespołów muzycznych powstałych w II połowie XX wieku;

4) tworzenie unikatowych fan klubowych gadżetów, prac artystycznych i piśmienniczych nawiązujących do twórczości zespołu The Beatles;

5) budowanie panelu dialogowego między członkami fan klubu, a także wśród innych organizacji lub zrzeszeń Beatlesowskich i zespołów muzycznych z II połowy XX wieku.

6) organizowanie i realizowanie Beatles-zlotów (Międzynarodowe Zloty Miłośników Beatlesów w Lublinie), spotkań, happeningów artystycznych, działań społecznych oraz nawiązywanie współpracy z muzycznymi i kulturalnymi ośrodkami krajowymi oraz międzynarodowymi;

7) prezentacji młodych talentów i hobbystów będącymi członkami i sympatykami fan klubu, a także wspieranie talentów na publicznych występach fan klubu z pośrednim lub bezpośrednim kontekstem do twórczości The Beatles;

8) kształtowanie przyjaznego dialogu między melomanami oraz członkami i sympatykami fan klubu bez tzw. "hejtu" opartą na wzajemnym szacunku i miłej atmosferze. Celem rozmów w fan klubie nie są bezwzględne wymiany zdań, lecz wspólne dzielenie się pasją.

9) przybliżenie działalności fan klubu dla zagranicznych członków i sympatyków fan klubu, poprzez tłumaczenia (w tym tłumaczenia automatyczne) najważniejszych fan klubowych newsów, na języki uzgodnione w ramach umowy partnerskiej między fan klubem, a zagraniczną organizacją.

GŁÓWNE fundamenty Fan Club-u

Atrybuty Fan Club-u

Hymn Fan Club-u

Hymnem Fan Club-u od 1982 roku jest Yellow Submarine in Pepperland w aranżacji George'a Martina z płyty Yellow Submarine (1969).

MOTTA Fan Club-u

All You Need Is Love

Give Peace A Chance

W każdym działaniu, jeśli nie ma, choć trochę zabawy - toniemy w nijakości i przede wszystkim w smutku.

Jerzy JJ Janiszewski

(1944-2019)

logo Fan Club-u

Inne wersje loga Fan Club-u: