Założenia i atrybuty

fan club the beatles w lublinie - reaktywacja (pl) 

You Know My Name (Look Up The Number) 

Fan Club The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL) jest międzynarodową organizacją non-profit działającą z autoryzacją The Beatles Story Muzeum w Liverpoolu, zrzeszającą wszystkich Beatlefanów oraz melomanów muzyki popularnej i rockowej II połowy XX wieku. 

cele fan club-u:

What You're Doing 

Cel główny

Give Peace A Chance

All You Need Is Love

Głównym celem Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL jest bezgraniczne i pokojowe propagowanie muzyki, stylu, twórczości oraz innych dzieł stworzonych przez The Beatles, jak również solowe osiągnięcia członków tejże grupy muzycznej. Realizacja głównego celu Fan Club-u odbywa się poprzez aktywną i publiczną działalność wśród wszystkich Beatlefanów, melomanów muzyki popularnej i rockowej z całego świata, a także w gronie osób zainteresowanych historią Wielkiej Czwórki!

dodatkowe cele:

Revolution 9

1) Propagowanie muzyki rockowej i popularnej II połowy XX wieku; 

2) Poszukiwanie bezpośrednich lub pośrednich powiązań do twórczości zespołu The Beatles wśród innych zespołów muzycznych, jak i w ogólnej sferze pop-kultury; 

3) Nawiązywanie kontaktów z osobami, które są wielbicielami zespołu The Beatles oraz innych zespołów muzycznych powstałych w II połowie XX wieku; 

4) Tworzenie unikatowych gadżetów fan klubowych, prac artystycznych i piśmienniczych nawiązujących do twórczości zespołu The Beatles; 

5) Budowanie panelu dialogowego między członkami fan klubu, a także wśród innych organizacji lub zrzeszeń beatlesowskich i zespołów muzycznych z II połowy XX wieku. 

6) Organizowanie i realizowanie w wszechstronnej formie społecznego, corocznego Beatles-zlotu (Międzynarodowe Zloty Miłośników Beatlesów w Lublinie), jak również spotkań, happeningów artystycznych, działań społeczno-kulturowych oraz nawiązywanie współpracy z muzycznymi i kulturalnymi ośrodkami krajowymi oraz międzynarodowymi. 

7) Prezentacja talentów i hobbystów będących członkami i sympatykami fan klubu, a także wspieranie ich na publicznych występach fan klubu z pośrednim lub bezpośrednim kontekstem do twórczości The Beatles; 

8) Kształtowanie przyjaznego dialogu między melomanami oraz członkami i sympatykami fan klubu bez tzw. “hejtu”, opartego na wzajemnym szacunku i miłej atmosferze. Celem rozmów w fan klubie nie są bezwzględne wymiany zdań, lecz wspólne dzielenie się pasją. 

9) Przybliżenie działalności fan klubu dla zagranicznych członków i sympatyków fan klubu, poprzez tłumaczenia (w tym tłumaczenia automatyczne) najważniejszych newsów fan klubowych, na języki uzgodnione w ramach umowy partnerskiej między fan klubem a zagraniczną organizacją.

GŁÓWNE fundamenty Fan Club-u

Atrybuty Fan Club-u

Hymn Fan Club-u

Hymnem Fan Club-u od 1982 roku jest Yellow Submarine in Pepperland w aranżacji George'a Martina z płyty Yellow Submarine (1969).

MOTTA Fan Club-u

All You Need Is Love

Give Peace A Chance

W każdym działaniu, jeśli nie ma, choć trochę zabawy - toniemy w nijakości i przede wszystkim w smutku.

Jerzy JJ Janiszewski 

(1944-2019)

logo Fan Club-u

Inne wersje loga Fan Club-u: