Kronika

Kronika wideo

Uznanie autorstwa. Bez utworów zależnych.

lata 2015 - (I połowa) 2019

Kronika Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)

pt. The Long And Winding Road

lata 1982-1990