The Beatles Story w Liverpoolu

(Wielka Brytania)

Autoryzacja

Historia autoryzacji

ŚWIATOWA LISTA FAN KLUBÓW THE BEATLES

Historia docenienia naszego Fan Club-u, jako organizacji o międzynarodowym charakterze, która wnosi istotny wkład do światowej Beatlemanii sięga roku 1985.

Ówczesny Prezes Fan Club-u Krzysztof Jan Werner nawiązał listowny kontakt z niegdysiejszym oficjalnym, międzynarodowym muzeum Beatlesów Beatle City w Liverpoolu. Beatle City był protoplastą, dzisiejszego muzeum Beatlesów The Beatles Story Liverpool Muzeum przy Albert Dock w Liverpoolu. Budynek mieścił się przy Seel Street w Liverpoolu i działał 2 lata (od kwietnia 1984 do kwietnia 1986).

Po wstępnej weryfikacji w 29 sierpnia 1985 roku, 30 listopada nasz Fan Club, jako jedyny w Polsce otrzymał od kuratorki muzeum Helen Simpson zaszczytny wpis na oficjalną światową listę fan klubów Beatlesów. Od momentu rejestracji Fan Club-u, każdy inny fan klub na świecie nawiązywał kontakt z lubelskim klubem (zwłaszcza z USA, NRD, RFN, Holandii, Wielkiej Brytanii i Kanady). Do końca pierwszej działalności [lata 1982-1990] Fan Club otrzymywał liczne broszury, zaproszenia i inne wiadomości od klubowiczów z całego świata.

AUTORYZACJA

Kontynuatorem działań Beatle City została nowa instytucja utworzona w 1990 roku The Beatles Story Muzeum przy Albert Dock w Liverpoolu. Prezesi obecnego Fan Club-u Krzysztofowie Stanisław i Jan Wernerowie będąc w Liverpoolu w lipcu 2016 roku nawiązali bezpośredni kontakt z Dave'm Milner'em ówczesnym menadżerem ds. marketingu i PR. Prezesi przedstawili oryginalne dokumenty pochodzące z 1985 roku, w celu ich weryfikacji do odnowienia międzynarodowej autoryzacji. Dave Milner był pod ogromnym wrażeniem, że nasza instytucja z racji ówczesnej sytuacji geopolitycznej, gdy Polska znajdowała się po drugiej stronie tzw. "żelaznej kurtyny" otrzymała prestiżowy wpis na światową listę fan klubów The Beatles. Równie był zaciekawiony obecną działalnością naszego Fan Club-u. Na bazie otrzymanych dokumentacji oraz z pisanej szczegółowej działalności Fan Club-u w latach 80. przez obecnego Prezesa Głównego Fan Club-u Krzysztofa Stanisława Wernera w formie pracy magisterskiej (praca znajduje się w zbiorach The Beatles Story Muzeum w Liverpoolu) przy oryginalnej pierwszej gitarze George'a Harrisona nasz Fan Club otrzymał autoryzację The Beatles Story Muzeum! Natomiast w celu utrzymania stałego kontaktu naszego Fan Club-u z The Beatles Story, Milner skontaktował nas z Sergeyem Radchenko, który jako 1 z 25 światowych ambasadorów reprezentuje instytucję na terenie Środkowo-Wschodniej Europy. Wszelkie nasze Beatles-działania oparte o powyższą autoryzację są bezpośrednio relacjonowane do The Beatles Story przez ambasadora Radchenko.