Spotkania Fan Club-owe

Spotkania

daw. spotkania promocyjne

Fan Club-u The Beatles W Lublinie - Reaktywacja (PL)

Spotkania Fan Club-u - są to numerowane małe zjazdy fan klubowiczów i sympatyków naszej organizacji w związku z określonym Beatles-wydarzeniem w Polsce lub zagranicą. Spotkania mają charakter niecykliczny, bezgraniczny, publiczny i są one objęte pełną formą informacyjną oraz promocyjną. Fan Club podczas numerowanych spotkań pełni funkcję organizatora lub współorganizatora, lub gościa honorowego bądź obejmuje patronat główny czy też honorowy nad danym wydarzeniem. 

O tym, czy dane Beatles-wydarzenie osiągnie status "spotkania fan klubowego" podejmuje zarząd Fan Club-u.

Od pierwszego do dziewiątego spotkania fan klubu (w latach 2015-2018) określano mianem "spotkań promocyjnych".
UWAGA! Wszystkie zloty, spotkania, wizyty, happeningi i inne działania zarówno wewnętrzne i zewnętrzne (wszelkie wydarzenia publiczne Fan Club-u) mają otwarty, publiczny i nieograniczony charakter. W związku z tym wszystkie Fan Club-owe wydarzenia mogą być rejestrowane w formie audiowizualnej (tj. audio, video, zdjęcia itp.) na potrzeby publicznych, promocyjnych i informacyjnych dokumentów Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL), które są prezentowane i udostępniane bez ograniczeń (m.in. w serwisach społecznościowych, na YouTubie, na stronie www Fan Club-u itd.). Skutkiem tego każde uczestnictwo fizyczne, jak i on-line podczas publicznych wydarzeń i akcjach z Fan Club-u jest równe z automatycznym wyrażaniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb działalności Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)!