Spotkania i wizyty 

Fan Clubowe

Spotkania Fan Club-u - są to numerowane małe zjazdy fan klubowiczów i sympatyków naszej organizacji w związku z określonym Beatles-wydarzeniem w Polsce lub zagranicą. Spotkania mają charakter niecykliczny, bezgraniczny, publiczny i są one objęte pełną formą informacyjną oraz promocyjną. Fan Club podczas numerowanych spotkań pełni funkcję organizatora lub współorganizatora, lub gościa honorowego bądź obejmuje patronat główny czy też honorowy nad danym wydarzeniem. 

O tym, czy dane Beatles-wydarzenie osiągnie status "spotkania fan klubowego" podejmuje zarząd Fan Club-u.

Od pierwszego do dziewiątego spotkania fan klubu (w latach 2015-2018) określano mianem "spotkań promocyjnych".

Wizyty Fan Club-owe - są to mikro spotkania fan klubowiczów i sympatyków naszej organizacji w związku z określonym Beatles-wydarzeniem w Polsce lub zagranicą. "Wizyty" mają charakter niecykliczny, bezgraniczny i publiczny. Fan Club podczas wizyt nie pełni żadnej funkcji organizacyjnej, a jest jedynie gościem lub świadkiem artystyczno-kulturalno-muzycznego wydarzenia.

Od 2020 roku, wydarzenie jest określane jako wizyta fan klubowa, jeśli spełnia następujące warunki: podczas wydarzenia obecnych jest co najmniej pięciu* czynnych członków fan klubu lub dziewięciu** sympatyków fan klubu, albo w danej grupie osób znajduje się co najmniej jeden członek Zarządu Fan Club-u. Podczas takiej wizyty, logo fan klubu musi być publicznie zaprezentowane przez grupę w dowolnej formie.

UWAGA! Wszystkie zloty, spotkania, wizyty, happeningi i inne działania zarówno wewnętrzne i zewnętrzne (wszelkie wydarzenia publiczne Fan Club-u) mają otwarty, publiczny i nieograniczony charakter. W związku z tym wszystkie Fan Club-owe wydarzenia mogą być rejestrowane w formie audiowizualnej (tj. audio, video, zdjęcia itp.) na potrzeby publicznych, promocyjnych i informacyjnych dokumentów Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL), które są prezentowane i udostępniane bez ograniczeń (m.in. w serwisach społecznościowych, na YouTubie, na stronie www Fan Club-u itd.). Skutkiem tego każde uczestnictwo fizyczne, jak i on-line podczas publicznych wydarzeń i akcjach z Fan Club-u jest równe z automatycznym wyrażaniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb działalności Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)!