Prace naukowe i książki

o fan Club-ie

Zagraniczne artykuły naukowe

Polskie artykuły naukowe

  • Werner Krzysztof Stanisław, Działalność Fan Club-u The Beatles w Lublinie w PRL-owskiej rzeczywistości lat 80., [w:] Kultura Rocka - twórcy, tematy, motywy (1), red. J. Osiński, M. Pranke, A. Szwagrzyk, P. Tański, Wyd. Interdyscyplinarne Czasopismo Humanistyczne ProLog, seria wydawnicza: "EpiLog" (t. 6), Toruń 2015, s. 212-223, ISBN 978-83-941843-5-3. https://issuu.com/prolog_pismo/docs/kultura_rocka/212

  • Werner Krzysztof Stanisław, Działalność Fan Club-u The Beatles w Lublinie, [w:] Polska 1944/45 - 1989. Studia i materiały, Tom 14, red. T. Szarota, H. Wilk, J. Eisler, D. Jarosz, K. Kosiński, T. Wolsza, Wyd. Instytut Historii PAN, Warszawa 2016, s. 275-305, ISSN 2450-8357. http://rcin.org.pl/Content/61452/WA303_80775_B155-Polska-T-14-2016_Werner.pdf

  • Werner Krzysztof Stanisław, Działalność fanklubu The Beatles w PRL-owskiej rzeczywistości lat 80., [w:] Kultura Rocka. Twórcy, tematy, motywy, Tom 1, red. J. Osiński, M. Pranke, P. Tański, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ISBN: 978-83-231-4238-6

prace magisterskie

  • Werner Krzysztof Stanisław, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Działalność Fan Club-u The Beatles w Lublinie w PRL-owskiej rzeczywistości lat 80., Wydział Politologii, Zakład Systemów Politycznych, Lublin 2014. Praca obroniona 1 lipca 2014r. 25 czerwca 2015r. praca wyróżniona w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich „Otwarta Rzeczpospolita” im. Jana Józefa Lipskiego w Państwowej Akademii Nauk w Warszawie. https://drive.google.com/file/d/1oJMQ1I0DBKCKOUHF9E6ls6ZtbC859D5_/view?usp=sharing

  • Gęsiewicz Alicja Ewa, Fan Club The Beatles w Lublinie – Reaktywacja. Historia, działalność, znaczenie kulturowe, Uniwersytet Wrocławski, Wydział nauk humanistycznych i pedagogicznych, Katedra etnologii i antropologii kulturowej, Wrocław 2018. Praca obroniona 18 lipca 2018r. https://drive.google.com/open?id=1Q4NvS1GVUdLKQtNIY6Bu59kF9_RYwi76

  • Abramek Michał, Działalność lubelskiego Fanklubu The Beatles w latach 1982-2017., Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Warszawa 2018. Praca obroniona 25 września 2018r. https://drive.google.com/file/d/1Hy7xskgeK05C7waDfag0GlF6V13egXju/view?usp=sharing

książki naukowe

Publikacje z zawartymi artykułami naukowymi o Fan Club-ie The Beatles w Lublinie - Reaktywacja PL

książki popularne