Drugi Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów w Lublinie

Hotel Victoria, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60, 29-30 lipca 2017r.

Drugi Międzynarodowy Zlot Miłośników Beatlesów w Lublinie pod hasłem „Benefis we wnętrzu żółtej łodzi podwodnej” podkreślił ogłoszoną rok temu „międzynarodowość” naszego Fan Club-u! Do ostatnich chwil przed II zlotem nawiązywaliśmy liczne kontakty z przyjaciółmi… SAMYCH BEATLESÓW, jak: Julia Braid, Rod Davis, Sylvia Bodhi Hiller, Gibson Kemp czy Horst Fascher!!! Jest to niezwykła zasługa naszej autoryzacji w The Beatles Story Museum w Liverpoolu, jak również nieodzowne wsparcie ambasadora tejże instytucji Sergeya Radchenko!

Pod wpływem ducha lat 60. 29 lipca równo o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Hotelu Victoria w Lublinie rozpoczął się zlot filmem Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band z Bee Geesami w roli głównej! Film przyciągnął wielu lubelskich fanów Wielkiej Czwórki, którzy ostatni raz ten film mogli publicznie oglądać w 1978 roku w nieistniejącym dziś kultowym Kinie Kosmos.

Tuż po filmie odbyły się Beatlesowskie medytacje pod kierunkiem Ilony Coucocu oraz Maliki Wawer. Panie dokonały mistycznego wprowadzenia do całej konwencji spotkania, intonując wejście Jerzemu Janiszewskiemu legendarnemu redaktorowi, producentowi muzycznemu i „dobremu duchowi” Budki Suflera i Urszuli. W charyzmatycznym stylu opisał swoje doświadczenia z Beatlesami, gdy bywał w słynnych studiach nagraniowych w Anglii, w 1967 roku oraz o doświadczeniu z osobistym spotkaniem z samym Jimim Hendrixem podczas Woodstock w 1969r.!

Kolejnym gościem był historyk oraz dyrektor warszawskiego IPN prof. dr hab. Jerzy Eisler, który wygłosił prelekcję dot. relacji między muzyką młodzieżową a władzą PRL lat 60. Zwrócił szczególną uwagę, że koncert Beatlesów w Polsce jeśli doszłoby do skutku, mógłybymeć ogromny wpływ na wcześniejszą destabilizację władz PRL-u.

Po ciekawej prelekcji prof. Eislera, głos zabrał kolejny gość specjalny zlotu Gabor Peterdi dyrektor i właściciel węgierskiego Muzeum Beatlesów w Egerze. Przedstawił zarówno swoją osobistą historię odkrywania muzyki Beatlesów, jak i zaprezentował poprzez film promocyjny zbiory oraz działalność jego muzeum. Po prezentacji odbyło się uroczyste podpisanie między Naszym fan klubem a węgierskim muzeum Beatlesów listu intencyjnego o wzajemnej współpracy i promocji! Dokument ze strony naszego fan klubu podpisał Prezes Fan Club-u Krzysztof Stanisław Werner.

Ostatnim gościem był Ambasador The Beatles Story Muzeum w Liverpoolu Sergey Radchenko. Zaprezentował wyniki swoich badań na temat wpływu dzieciństwa na komponowanie utworów muzycznych na przykładzie twórczości Johna Lennona. W ramach dodatkowej analizy przedstawił analogię wpływu dzieciństwa na twórczość u Krzysztofa Klenczona. Wyniki badań wiązały się z dokonaniem obserwacji w miejscowościach związanych z Klenczonem podczas IV spotkania promocyjnego Naszego fan klubu!

Na zakończenie pierwszego dnia benefisu zagrał Marek Laskowski z radzyńskiego zespołu Kemah jako supprot przed wieczornym występem zespołu polonijnego The BeatleVs ze Lwowa, który przyjechał do nas w ramach wspólnego kultywowania Beatlemanii!!! W zeszłym roku Nasz fan klub podpisał z Lwowskim Fan Clubem The Beatles list intencyjny o wzajemnej współpracy, podobnie, jak z węgierskim muzeum FabFour!

Podczas pierwszego dnia zlotu dokonano na prośbę The Beatles Story w Lverpooolu akcję #AllYouNeedIsLove!!! Filmik będący hołdem dla Beatlesów, uczcił zarówno 50-lecie utowru, jak i przesłanie, które nasz fan klub przesłał całemu światu! Z całej Polski taki przekaz nastąpił tylko w Lublinie, a sam filmik stał się bardzo popularnym videoclipem na całym świecie!!! Filmik jest dostępny w fan klubowym kanale YouTube. Oprócz tego fan klub z własnej inicjatywy zrobił zdjęcie o tytule Give Peace a Chance, które oprócz upublicznienia na stronach internetowych, zdjęcie powędrowało do archiwum w The Beatles Story w Liverpoolu, gdzie Lublin zapisze sę jakoMIASTO BEATLESÓW!

Podczas całego dnia zlotu dzięki dyrektorkom Muzeum Wiewiórek Anny Śwircz oraz Gabrieli Puchały oraz hobbystom Dariuszowi Radzikowskiemu i Andrzejowi Bojankowi można było nabyć wiele Beatlesowskich gadżetów, płyt, książek itd., natomiast między występami i prelekcjami były prezentowane specjalnie przygotowane filmiki z gwiazdami Beatlesowskiego świata, które pozdrowili wszystkich zgromadzonych m.in. Sylvia Bodhi Hiller, Gibson Kemp, Rod Davis czy Horst Fascher!

Drugi dzień zlotu rozpoczął się wycieczką po Lublinie lubelskim trolejbusem! Fan klubowicze z całego świata zwiedzali pod przewodnictwem Prezesów fan klubu muzyczno-kulturowy Lublin. Głównymi punktami wycieczki były: obejrzenie reprodukcji obrazu Yoko Ono oraz Johna Lennona na parkanie Lubelskiego Zamku przy ulicy Zamkowej; odwiedzenie giełdy Pawła Janiszewskiego „Tysiąc Winyli” przy ulicy Złotej oraz podziemi Centrum Kultury przy ulicy Peowiaków - dawnej siedziby Naszego fan klubu w latach 80.!

Późnym popołudniem w sali bankietowej Hotelu Victoria Lublin odbył się fan klubowy pokaz filmowy „Materiały ze spotkań” zawierający stare archiwalne nagrania video z czasów pierwszej generacji naszej organizacji! Goście oraz fan klubowicze mogli obejrzeć m.in. relację z Dziennika Telewizyjnego o pobycie Yoko Ono w Polsce w 1986 roku oraz program przygotowany przez BeetleCity (protoplastę obecnego The Beatles Story) o Liverpoolu z lat 80. Z końcem pokazu odbyła się po raz kolejny Beatlesowska medytacja w wykonaniu Ilony Coucou i Maliki Wawer. Wielu fan klubowiczów poznało formy medytacji, których używał sam George Harrison!!! Po owocnych medytacjach i dyskusjach, o 22:00 hymnem fan klubu Yellow Submarine in Pepperland George’a Martina zakończył się II międzynarodowy zlot.


Zdjęcia ze zlotu:

video-relacja ze zlotu:

Relacje medialne: