Most imienia Lubelskiego Rocka (2016-2017)

Inicjatywa Fan Club-u w odpowiedzi na apel władz miasta Lublin i lokalnych mediów o przesyłaniu propozycji nazwy wówczas nowo-budowanego mostu nad Bystrzycą.

Odpowiadając na apel lubelskich mediów i władz miasta, by składać propozycje nazwy wówczas budowanego mostu na Bystrzycą, 20 września 2016 roku złożyliśmy (Fan Club) pismo do Pana Prezydenta miasta Lublina Krzysztofa Żuka wnioskujące o nadanie nowo-budowanemu mostu nad rzeką Bystrzycą im. Lubelskiego Rocka. Swoją propozycję argumentowaliśmy tradycją Lublina, jako polskiego zagłębia muzycznego, który od lat 50. do połowy lat 2000 tworzył, promował i lansował największe znane, polskie przeboje. Radio Lublin i jego studio pod dyrekcją Jerzego Janiszewskiego nagrywał oraz promował zespoły i artystów jak: Budka Suflera, Bajm, Bracia, Urszula, Republika, Mannam, Big Cyc, Lady Pank, VOX, Krzysztofa Krawczyka, Anię Dąbrowską i wielu innych. Niestety ta pamięć wg naszego Fan Club-u nie była wystarczająco kultywowana. Most Lubelskiego Rocka mógł być hołdem dla lubelskich artystów, którzy w sposób wybitny bronili lubelskiej kultury oraz utrwalali wśród mieszkańców miasta dumę lokalnego patriotyzmu.

Propozycja nadania mostu nad rzeką Bystrzycą im. Lubelskiego Rocka, mimo poparcia kilku Radnych Rady Miasta Lublin, Radnych Rady i Zarządu Dzielnicy Śródmieście oraz naszej szczegółowej argumentacji podczas zebrania zespołu do spraw nazewnictwa ulic i placów publicznych w mieście Lublin (organ doradczy Prezydenta Miasta Lublina), zespół odrzucił wniosek naszego Fan Club-u.

Od 30 marca 2017 roku na mocy uchwały Rady Miasta Lublin most nosi nazwę "700-lecia Lublina".

Mass Media o propozycji nazwania mostu IMIENIEM "lubelskiego rocka"

K.Sulowski, Most z mocnym uderzeniem rocka, Gazeta Wyborcza Lublin, 23 września 2016r. , s. 3

EM.K., Nazwy tylko patriotyczne?, Nowy Tydzień, 30 stycznia - 5 lutego 2017 r.

EM.K., Nazwy tylko patriotyczne?, https://www.nowytydzien.pl/nazwy-tylko-patriotyczne/ [data dostępu: 15 stycznia 2020r.]