Inne drobne inicjatywy

2019.02.14-03.03

propozycja nadania Skweru przy Centrum Spotkania Kultur imieniem Paula McCartneya

Temat nadania nazwy skweru nie został do dziś rozstrzygnięty.

Pisma do Radnych Rady Dzielnicy Śródmieście w Lublinie

Zgoda i uchwała Rady Dzielnicy Śródmieście by nadać skwerowi przy CSK nazwę im. Paula McCartneya.

Mass media o propozycji nadania skwerowi przy CSK nazwę im. Paula McCartneya.

E. Kalwińska, Będziemy mieli skwer Paula McCartneya, Nowy Tydzień w Lublinie, 25 lutego - 3 marca 2019r., s. 5 (aktualności)

E. Kalwińska, Będziemy mieli skwer Paula McCartneya, https://www.nowytydzien.pl/bedziemy-mieli-skwer-paula-mc-cartneya/ [data dostępu: 15 stycznia 2020r.]

ZAlew, ToMa, Lublin będzie miał skwer Paula McCartneya? https://radio.lublin.pl/news/lublin-bedzie-mial-skwer-paula-mccartneya [data dostępu: 15 stycznia 2020r.]

2017.12.08 - 2018.01.03

Prośba o stałą ekspozycję pracy Yoko Ono w MUZEUM LUBELSKIM w lublinie

Praca Yoko Ono znajduje się w archiwum lubelskiego Zamku. Została ona przekazana muzeum przez Tadeusza Mysłowskiego poprzedniego właściciela pracy żony Johna Lennona.

Obecnie na Zamku Lubelskim odbywają się prace konserwatorskie.