Alejka imienia Johna Lennona

Pierwszą akcją społeczną w historii Fan Club-u było zgłoszenie 7 stycznia 1984 roku prośby do ówczesnej Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie o wyznaczenie alejki w Ogrodzie Saskim, którą można byłoby nazwać imieniem Johna Lennona.

Inicjatywa Fan Club-u została poparta przez lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową "Czechów" i Osiedlowy Klub "Akord". Niestety Fan Club nigdy nie doczekał się odpowiedzi z Biura Miejskiej Rady Narodowej.

Wspomnienia pierwszej akcji Fan Club-u przez Prezesa honorowego Krzysztofa Jana Werner w reportażu Panoramy Lubelskiej w sprawie inicjatywy utworzenia Park Rock-u. Od 1:44.