Działalność

Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reakltywacja (PL)

UWAGA! Wszystkie zloty, spotkania, wizyty, happeningi i inne działania zarówno wewnętrzne i zewnętrzne (wszelkie wydarzenia publiczne Fan Club-u) mają otwarty, publiczny i nieograniczony charakter. W związku z tym wszystkie Fan Club-owe wydarzenia mogą być rejestrowane w formie audiowizualnej (tj. audio, video, zdjęcia itp.) na potrzeby publicznych, promocyjnych i informacyjnych dokumentów Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL), które są prezentowane i udostępniane bez ograniczeń (m.in. w serwisach społecznościowych, na YouTubie, na stronie www Fan Club-u itd.). Skutkiem tego każde uczestnictwo fizyczne, jak i on-line podczas publicznych wydarzeń i akcjach z Fan Club-u jest równe z automatycznym wyrażaniem zgody na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku dla potrzeb działalności Fan Club-u The Beatles w Lublinie - Reaktywacja (PL)!
Fan Club-owe Międzynarodowe Zloty Miłośników Beatlesów w Lublinie mają wyłącznie charakter społeczny, niekomercyjny i non-profit!