Historia zespołu

The Beatles

"Life is very short, and there's no time (...)"

Najważniejsze informacje i wątki o zespole The Beatles.

"The long and winding road (...)"

Szczegółowe omówienie najważniejszych informacji i wątków o zespole The Beatles.