2017.04.28-05.01

czwarte spotkanie Fan club-u

pt. "majówka z beatlesami w wielbarku"

Wielbark (Polska), Gminny Ośrodek Kultury w Wielbarku, ul.Wojciecha Kętrzyńskiego 13, 12-160.

„Wróćmy na jeziora, na wędrowny rejs. Znajdziesz tam cel swojej drogi, wśród szumiących drzew.” - tak śpiewał Krzysztof Klenczon z Czerwonymi Gitarami opisując swoje tereny z lat młodości.

Członkowie fan klubu w ramach IV spotkana promocyjnego oraz pierwszego wyjazdowego meetingu wraz z Prezesami FC oraz ambasadorem The Beatles Story Muzeum Sergey'em Radchenko odwiedzili powiat Szczycieński - „landy” polskiego Johna Lennona! Trzydniowe spotkane w ramach „Majówki z Beatlesami” (28 kwietnia - 1 maja) wzniosły wszystkich na wyżyny poznawcze twórczości Beatlesów i Czerwonych Gitar! Dzięki pracownikom i lokalnym fanom Beatlesów zgromadzonych w ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Wielbarku odbył się przegląd talentów, gdzie wyłoniono wielu wybitnie uzdolnionych artystów. Poza tym odbyło się wiele ciekawych prelekcji m.in. Sergeya Radchenko o Johnie Lennonie, a także koncerty i pokazy filmów. Szczególnym punktem wizyty na ziemiach Krzysztofa Klenczona była wycieczka śladami jego twórczości oraz młodości w Szczytnie. W ramach wycieczki fan klubowicze nakręcili swoją własną wersję szczytnickiej okładki Abbey Road tuż obok domu rodzinnego Klenczona. Film pt. W drogę... do Krzysztofa jest dostępny na fan klubowym YouTubie.

Wszystko na to wskazuje, że utwór Wróćmy na jeziora, w ramach naszej organizacji zwieńczy się wymownym…. „Wrócisz tu za rok!”

Fot. Krzysztof Stanisław Werner, Krzysztof Jan Werner i Dariusz Artur Radzikowski
Materiał wideo: Michał Abramek; Opracowanie graficzne i muzyczne wideo: Krzysztof Stanisław Werner & Psychedelic eF-Black